Financieel Controller

 • Een positie waar je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen d.m.v. cursussen|Een dynamische organisatie waar je bezig bent met maatschappelijke impact
 • Bedrijfsprofiel

  De Sleutels is een woningcorporatie in Leiden. Ze zijn een organisatie in ontwikkeling en samen met 100 collega's bieden ze een goed thuis aan mensen met een klein inkomen. Ze hebben de ambitie om de komende jaren ruim 2.000 nieuwe woningen te realiseren en ook nog 3.000 woningen te verduurzamen. Hierdoor zijn er grote investeringen die plaatsvinden wat een mooie unieke uitdaging biedt voor een ambitieuze financial die het belangrijk vindt bezig te zijn met maatschappelijk werk!

  Functiebeschrijving

  Als Financieel Controller zal je verantwoordelijk zijn voor:
  Planning en Control onder andere:

  • Bewaken van de planning & control cyclus i.v.m. rapportage cyclus.
  • Toezien op de juistheid en volledigheid van de financiële administratie.
  • Stelt de balansdossiers en analyses t.b.v. de jaarrekening op en bewaakt mede het proces.
  • Stelt de begroting/(meer)jaarbegroting en de financiële toelichtingen op en bewaakt mede het proces.

  Stuur- en verantwoordingsinformatie onder andere:

  • Analyseren van financiële gegevens en hierover rapporteren.
  • Stelt (periodieke) rapportages op die inzage geven in de wijze waarop de Sleutels haar gestelde doelen realiseert.
  • Realiseert de verantwoordingsstukken aan accountant, Aw en WSW en andere instanties.
  • Is mede aanspreekpunt voor externe instanties inzake financiële gegevens en vraagstukken.
  • Draagt zorg voor de uitvoering van het systeem van budgettering vanuit de goedgekeurde financiële begroting en bevordert de juiste toepassing hiervan.

  Financiële analyses onder andere:

  • Maakt complexe berekeningen en diverse financiële analyses.
  • Adviseert management over financiële vraagstukken.
  • Controleert mede het grootboek, in het bijzonder de tussenrekeningen.
  • Voert benchmarks uit en rapporteert hierover.

  Project Control

  • Adviseert bij en beoordeling van vastgoedberekeningen
  • Beoordeling en advisering van investeringsvraagstukken.
  • Adviseert bij de (financiële) projectinrichting.

  Treasury

  • Stelt de liquiditeitenplanningen op en analyseert deze.
  • Beheert en bewaakt de leningenportefeuille.
  • Voert mede cashmanagement uit (bewaakt en stuurt kasstromen)

  Administratieve processen

  • Medeverantwoordelijk van de kwaliteit van de uitvoering van de administraties.
  • Signaleert verbeteringen van processen die bijdragen aan de kwaliteit van stuur en verantwoordingsinformatie.
  • Geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over de inrichting en de verbetering van de administratieve processen.

  Fiscaliteiten

  • Mede behandelen van fiscale kwesties met betrekking tot Vpb, BTW en LB.
  • Verzorgen aangiften van Vpb, BTW en verhuurder-heffing.
  • Beoordelen van de WOZ en de gemeentelijke heffingen.
  • Beoordeelt en adviseert bij projecten op fiscale onderwerpen.
  • Beheert en optimaliseert het Tax Control Framework

  Taxatie

  • Levert input voor de taxatie van het bezit van de Sleutels.
  • Zorgt dat de datakwaliteit die wordt gebruikt in het softwaresysteem op orde is en voldoet aan de wet en regelgeving.
  • Verantwoordelijk voor het verzorgen/opstellen van de waardering van het bezit van de Sleutels conform de wet en regelgeving.
  • Adviseert de organisatie en maakt financiële analyses bij het opstellen en beoordelen van investeringsvoorstellen en bij het maken van marktwaarde- en rendementsberekeningen voor (des-)investeringen.

  Kandidaat

  Om deze rol als Financieel Controller succesvol te kunnen uitvoeren breng je de volgende skills en vaardigheden mee:

  • HBO opleiding in financiële richting (Bedrijfseconomie, Accountancy of Control);
  • Je bent analytisch vaardig en gericht op kwaliteit, ontwikkeling en continue verbetering;
  • De wil om je breder te gaan ontwikkelen in een dynamische organisatie met duidelijke maatschappelijke doelstellingen;
  • Heb je vastgoed in de ervaring is dat een zekere plus maar geen must;

  Compensatiepakket

  • Salaris via CAO Woondiensten;
  • Eindejaarsuitkering van 4.75%
  • Pensioen volgens CAO Woondiensten;
  • Hybride werken
  • Ontwikkelingsmogelijkheden (fiscale verdieping, financieel vastgoed of dergelijke)
JOB SOURCE: HEADHUNTER
Job offer posted by a headhunter on Experteer
Sign up and apply now

The Experteer Benchmark is an Experteer service that shows you the estimated market value of a specific position. It is not given by the recruiters, and it is an estimate based solely on market data.

Experteer's estimation is based on both the analysis of internal data, as well as external information. The Experteer Benchmark is the average market value at the respective level. This value may be up to 15% higher or lower in each company (greater variation may be possible in individual cases).

The Recruiter Benchmark serves as a reference. The actual salary to be obtained depends on factors such as professional experience and expertise.